Workshops

Wanneer je als organisatie een abonnement afneemt bij de Kracht Boutique is dat abonnement inclusief een startpersentatie. Uiteraard zijn workshops en presentaties los af te nemen of bij te boeken bij het abonnement. Hieronder een overzicht van mogelijke onderwerpen voor deze presentaties.

(Start) presentatie functie vertrouwenspersoon

  • Wie ben ik?
  • Waarom ben ik er en waarvoor kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon?
  • Hoe ga ik te werk bij een melding?
  • Uitleg functie van de vertrouwenspersoon.
  • Uitleg taakomschrijvingen van de vertrouwenspersoon.

Duo presentatie vertrouwenspersoon met werkgever

Een duo presentatie geeft vertrouwen aan werknemers en kan zorgen voor een veilig en betrokken gevoel binnen uw organisatie. U laat zien dat dit onderwerp u aan het hart gaat en er bent voor uw werknemers. U laat van zich horen en bespreekt het beleid, samen met de vertrouwenspersoon, dat past bij de wettelijke verplichting zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.

Workshop open en veilige communicatie & workshop veilig sport/werk klimaat

Sanne werkt in deze workshops samen met Vera Koenen van VeraKoenen – Coaching & Advisering. Zij hebben twee mooie workshops ontwikkeld met als doel: bewustwording van een open en veilige communicatie binnen een veilige werkomgeving. Speciaal voor het bedrijfsleven is er een vertaling gemaakt vanuit de topsport naar de werkvloer. Deze interactieve workshops zijn in elke branche toepasbaar met als doel het creëren van bewustwording op de gebied van communicatie. De workshops dragen bij aan het realiseren van een open en veilige werkomgeving. Een open en veilige werkomgeving betekent dat teamleden zich veilig voelen om zich kwetsbaar op te stellen en om risico’s te nemen. In topsportteams is dit essentieel om prestaties te kunnen leveren. In deze workshops wordt tevens ook een bruggetje gemaakt naar gewenste omgangsvormen. Thema's : kwetsbaar durven opstellen, open staan voor elkaar en samenwerken.

Workshop grensoverschrijdend gedrag sport

Pesten, agressie en geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie.

Workshop grensoverschrijdend gedrag werkvloer

Pesten, agressie en geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie.

Presentaties op maat

  • Ongewenst gedrag (thema’s)
  • Ongewenst gedrag (met een acteur)

Presentaties sportgerelateerd (persoonlijk)

  • (top) sport
  • Tegenslagen in de sport

Voor prijzen of specifieke wensen en vragen neemt u gerust contact op via het contactformulier of via krachtboutiquekeizer@gmail.com.