TODO

Maatwerk coach

De inzichten van de afgelopen jaren hebben geleid tot het afbakening van dienstverlening, vernieuwingen en professionalisering in datgene dat nodig is. Toekomstgericht vindt de Boutique het bijvoorbeeld een mooie uitdaging om, nadat onderwerpen bespreekbaar zijn gemaakt en de bewustwording is gestart, de onderwerpen ook blijvend op de agenda te houden en ze bespreekbaar te houden. En om ervoor te zorgen dat "veilig werkklimaat" een vast onderwerp wordt op de agenda. Alle (noodzakelijke) acties zijn per organisatie weer op een andere wijze het best in te zetten.

Preventief mentaal onderzoek (PMO)

De Boutique is bezig met de ontwikkeling van preventief mentaal onderzoek. Laagdrempelige methoden moeten voorkomen dat oude patronen terugkeren en dat we er echt over in gesprek (blijven) gaan. De Boutique wil graag branche-gerelateerde en op maat gemaakte diensten blijven verlenen omdat we geloven in de kwalitatieve en persoonlijke benadering van het vak. Deze PMO's kunnen, na afname, (anoniem) dienen als input voor advies ten behoeve van de preventieve aanpak van een veilige werkomgeving, maar de resultaten zijn ook zeker van belang voor vroegtijdige signalering van onveilige culturen/werkomgevingen. Aan de hand van bevindingen uit deze onderzoeken kunnen organisaties geadviseerd worden over focusgebieden binnen hun bestaande cultuur.

Mentale weerbaarheid

In combinatie met vertrouwenswerk binnen organisaties houdt de boutique zich ook bezig met weerbaarheid coachings gesprekken met werknemers. Doel hiervan is de aard te bepalen van de al bestaande cultuur en de omvang van eventuele risico’s te analyseren. Aan de hand van een geanonimiseerd coachverslag zal de boutique advies uitbrengen richting bestuur t.a.v. behouden/optimaliseren/realiseren van een open en veilige bedrijfscultuur. Naast de informatieve kant hebben deze gesprekken ook het doel de drempel tot het bespreekbaar maken van misstanden of ongewenst gedrag te verlagen.


Voor meer informatie over mentale weerbaarheid coachingsgesprekken, PMO’s of ander maatwerk neemt u gerust contact op met de Boutique.

Workshops/presentaties

Enkele standaard presentaties die onderdeel (kunnen) zijn van een abonnement bij de Boutique worden hieronder weergegeven. Voor informatie over welke trainingen de Boutique nog meer verzorgd neem contact op met de Boutique.

(Start) presentatie functie vertrouwenspersoon

  • - Wie ben ik?
  • - Waarom ben ik er en waarvoor kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon?
  • - Hoe ga ik te werk bij een melding?
  • - Uitleg functie van de vertrouwenspersoon.
  • - Uitleg taakomschrijvingen van de vertrouwenspersoon.

Duo presentatie vertrouwenspersoon met werkgever

Een duo presentatie geeft vertrouwen aan werknemers en kan zorgen voor een veilig en betrokken gevoel binnen uw organisatie. U laat zien dat dit onderwerp u aan het hart gaat en er bent voor uw werknemers. U laat van zich horen en bespreekt het beleid, samen met de vertrouwenspersoon, dat past bij de wettelijke verplichting zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.