TODO

Sanne van der Kuip

Opvang & Begeleiding & Advies

Extern vertrouwenspersoon, Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen!

Voor actualiteiten en nieuws rondom wetswijzigingen kijk op Instagram en LinkedIn

De Boutique

Welkom op onze website! Toen ik eind 2021 mijn Olympische sportcarrière definitief beëindigde was mijn nieuwe missie al snelbedacht: Bijdragen aan het behouden, optimaliseren of creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen. Door zichtbaar te zijn en stand-by te staan als extern vertrouwenspersoon, door het creëren van bewustwording op het gebied van (on)gewenste omgang en door het leveren van advies over de aanpak, bestaande protocollen en regelgeving draagt de Boutique bij aan een veilige en gezonde werkplek voor iedereen!

De Boutique heeft inmiddels opdrachtgevers in de zorg, in de sport, in het onderwijs en het bedrijfsleven. Langzaam verspreidde onze werkzaamheden zich van puur de sportbranche naar elk denkbare branche die er is. We zetten heel divers onze dienstverlening neer. Want overal waar mensen werken hoort dat te kunnen in een, voor iedereen, veilig werkklimaat. Onze opdrachtgevers zijn vooralsnog voorlopers op de wet want nog altijd wachten we op de verplichtstelling van het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon. Wat de arbowet wel voorschrijft is dat iedere werkgever voor zijn/haar werknemers een veilige werkomgeving moet creëren. Met onder andere het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon voldoe je aan deze verplichting.

We gaan graag in gesprek met organisaties die waarde hechten aan de veiligheid en sociale geborgenheid van hun medewerkers. Voor opdrachtgevers levert de Boutique de volgende diensten:

  • - Extern vertrouwenspersoon
  • - Advies
  • - Workshops

Visie Boutique

Door een samenwerking met een extern vertrouwenspersoon vergroot je het gevoel van veiligheid op de werkvloer binnen de organisatie. Een extern vertrouwenspersoon kan luisteren zonder een oordeel. Is professioneel en met een onafhankelijke rol ten aanzien van het functioneren van de organisatie. De vertrouwenspersoon begeleidt de melder daar waar nodig in een ongewenste situatie of bij een vermoeden van misstand. De inzet van een vertrouwenspersoon kan worden gezien als de inzet van een preventiemiddel. De drempel tot een melding bij een extern vertrouwenspersoon kan lager zijn door de onafhankelijke rol ten aanzien van de organisatie, in tegenstelling tot de rol van een intern vertrouwenspersoon. Deze bekleedt vaak nog een andere functie binnen de organisatie. De samenwerking tussen een intern en een extern vertrouwenspersoon is aan te raden. Zo komt kennis over bestaande bedrijfsprocessen en de onafhankelijkheid samen in de vorm van deskundig advies richting het bestuur van uw organisatie.

Abonnementen

De Boutique werkt met abonnementen. Echter, de ervaring heeft ons geleerd dat er voor elke werkvloer een pakket op maat dient te worden gemaakt. Iedere organisatie vraagt een andere aanpak en invulling ten behoeve van een veilig werkklimaat.

Wilt u meer informatie over de meerwaarde van een extern vertrouwenspersoon voor uw organisatie? Wilt u een gespecificeerd offerte of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact op met Sanne via het contactformulier of via krachtboutiquekeizer@gmail.com. Vergeet niet uw zoekvraag duidelijk te vermelden.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Bekijk hieronder de film (van van oss&partners) over de functie en taken van een vertrouwenspersoon.

Gecertificeerd vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit

Sanne van der Kuip is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en gecertificeerd CRP.

LVV logo