TODO

Sanne Keizer

Advies & Begeleiding

Extern vertrouwenspersoon

Weerbaarheidstrainer

Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen!

Voor actueel nieuws kun je me volgen op Instagram of LinkedIn

Motivatie en inspiratie van Sanne

Al vanaf mijn jeugdjaren heb ik het levensmotto: “Volg altijd je hart, dat klopt!” Mijn ervaringen in het leven hebben me veel gebracht. Begin 2022 beëindigde ik mijn Olympische carrière definitief en ging opzoek naar mijn nieuwe persoonlijke missie. Door het volgen van passende opleidingen en het voeren van inspirerende gesprekken heb ik de kennis en motivatie voor het opzetten van Kracht Boutique Keizer gevonden. Het belangrijkste onderdeel van mijn missie is bij te dragen aan een veilige en gezonde maatschappij. En dat betekent in het grotere geheel aandacht te besteden aan diegene die deze maatschappij maken en vormen, de individu. De werknemer/de sporter/de coach in uw organisatie. Daarom ben ik gestart als extern vertrouwenspersoon. Ik zet me in binnen de sportwereld maar ook binnen het bedrijfsleven. Want overal waar mensen werken hoort dat te kunnen in een, voor iedereen, veilig klimaat. Daarnaast verzorgt de Boutique ook weerbaarheidstrainingen en verschillende workshops/presentaties omtrent thema’s van grensoverschrijdend gedrag. In mijn CV leest u meer over mijzelf en mijn maatschappelijke- en sportieve carrière.

Maar een korte introductie daarop is dat ik als voormalig recherchekundige de nodige kennis en ervaring heb opgedaan in gespreksvoering en open communicatie. En als topsporter ben ik daarnaast te weten gekomen hoe belangrijk de bewustwording aangaande onderwerpen van grensoverschrijdend gedrag is. Ongewenste situaties kunnen van kleine (en onschuldige) aard zijn maar grote en langdurige impact hebben op benadeelden.

Als topsporter kwam ik 22 jaar lang uit voor Nederland. Onder andere deed ik tweemaal mee op de Olympische Spelen en werd twee keer Europees Kampioen. Als sporter leef voor je eigen belangen en resultaten. Soms is het een egoïstisch bestaan maar tegelijk kan “dat eigenbelang” de sporter juist zo kwetsbaar maken en de sportwereld onveilig doen aanvoelen.

Als recherchekundige werkte ik mee aan een veilige samenleving. Ik besteedde naast recherchewerk aandacht aan onderzoek en analyse. Bijdragen aan rechtspraak, waarheidsvinding, terugdringen en tegengaan van criminaliteit waren mijn persoonlijke drive.

Als ambassadrice van stichting Hartekind zet ik me in voor de financiering van levensreddend onderzoek en ter verbetering voor het leven van kinderen waarvoor een gewone dag niet zo vanzelfsprekend is.

Als topsporter was ik vooral met mezelf bezig en een kleine wereld om mij heen. Als rechercheur kwam ik vaak pas in beeld wanneer de criminaliteit al heeft plaats gevonden. En ik wilde altijd vechten om criminaliteit voor te zijn. Het gevoel dat ik een nieuw maatschappelijk plan moest maken zorgde in eerste instantie voor onrust en onzekerheid. Na vele gesprekken met de mensen om mij heen, binnen mijn sport- en politienetwerk en met Centrum Veilige Sport Nederland kwam ik tot mijn toekomstplan. Ik behaalde de erkende certificaten vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij het NOC*NSF en basisopleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit bij VAN OSS & PARTNERS (LVV geregistreerd). Deze opleidingen geven mij een theoretische houvast en een aantal belangrijke tools en instanties om te raadplegen als extern vertrouwenspersoon. Het helpt mij om er voor u en uw organisatie te zijn! En bij te dragen aan een veilige en gezonde werkplek voor iedereen!

Visie Boutique

Door een samenwerking met een extern vertrouwenspersoon vergroot je het gevoel van veiligheid op de werkvloer binnen de organisatie. Een extern vertrouwenspersoon kan luisteren zonder een oordeel. Is professioneel en met een onafhankelijke rol ten aanzien van het functioneren van de organisatie. De vertrouwenspersoon begeleidt de melder daar waar nodig in een ongewenste situatie of bij een vermoeden van misstand. De inzet van een vertrouwenspersoon kan worden gezien als de inzet van een preventiemiddel. De drempel tot een melding bij een extern vertrouwenspersoon kan lager zijn door de onafhankelijke rol dan bij een intern vertrouwenspersoon. Deze bekleedt vaak nog een andere functie binnen de organisatie. Desalniettemin is de samenwerking tussen een intern en een extern vertrouwenspersoon aan te raden in de adviserende rol richting het bestuur van uw bedrijf of organisatie.

Missie Boutique

De missie van de Boutique is om een veilige en gezonde werkplek te behouden, te optimaliseren of te creëren. Aan de hand van zichtbaarheid, creëren van bewustwording en door stand-by te staan dragen wij bij aan een veilige en gezonde werkplek voor iedereen!

Klik hier voor de verschillende abonnementen die de Boutique heeft samengesteld voor uw organisatie.

Wilt u meer informatie over de meerwaarde van een extern vertrouwenspersoon voor werknemers/coaches/sporters/ouders van sporters binnen uw organisatie? Wilt u een gespecificeerd offerte of heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact op met Sanne via het contactformulier of via krachtboutiquekeizer@gmail.com.

Wat doet de vertrouwenspersoon? Bekijk hieronder de film (van van oss&partners) over de functie en taken van een vertrouwenspersoon.

Gecertificeerd vertrouwenspersoon omgangsvormen en integriteit

Sanne Keizer is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en gecertificeerd CRP.

LVV logo